Rahim Dinlendirme

Rahim Dinlendirme

Rahim dinlendirme özellikle polikistik over sendromu olan hastalarda (özellikle 15'den fazla yumurta toplanması) aşırı uyarılma riskinden kaçınmak için uygulanmaktadır. Anne adayına taze transfer yapmayıp embriyoları dondurulur ve 1-2 ay sonra anne rahmine transfer edilir. Böylelikle, hem aşırı uyarılma sendromu riski sıfırlanmakta hem de taze transfere göre daha yüksek canlı doğum oranları elde edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, yumurta büyütmek için kullandığımız hormon ilaçlarının rahim iç zarını olumsuz olarak etkileyebildiği ve embriyonun rahime tutunma gücünü azalttığı ortaya konulmuştur. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilmek için tedaviye 1-2 ay ara verip, ilaç etkisinin kaybolması ve rahmin doğal haline dönmesini bekliyoruz. Bu yöntemle, taze transfer yapılan hastalara kıyasla %5-10 kadar daha yüksek gebelik oranları elde edilmektedir.  Yine preimplantasyon genetik tanı uygulanan Genetik Amaçlı Tüp Bebek Tedavilerinde uygulanmakta ve embriyolardaki genetik test sonuçları çıkana kadar en iyi kalite embriyolar dondurularak saklanmakta ve kromozomal olarak normal olanlar rahime transfer edilmektedir.          

Rahim dinlendirme yönteminin başarılı olabilmesi için tüp bebek merkezinin dondurma-çözme programlarının çok iyi olması gerekir. Biz de merkezimizde 5.&6. Gün vitrifikasyon yöntemi ile dondurma işlemi yapmaktayız. Çözme sonrası embriyoların %98-100’ü canlılığını korumakta olup anne rahmine transferini gerçekleştiriyoruz.