Yumurta Rezervinin Düşük Olması

Yumurta Rezervinin Düşük Olması

Bir kadının yumurtalıklarında bulunan yumurtaların sayısının azalmış olmasıdır. Kadın yaşı ilerledikçe yumurta sayısı ve kalitesi azalmaktadır. Özellikle 35 yaşından sonra kadınların yumurta sayısı ve kalitesi azalır ve buna bağlı olarak doğurganlığı da azalır. Özellikle ailesinde erken menopoz öyküsü olan kadınlarda yumurta sayısı daha genç yaşlarda azalabilmektedir.

Kadınlar doğduklarında 1-2 milyon civarında (ki bu sahip oldukları en fazla yumurta) yumurta ile doğarlar. Yumurtalar zaman içerisinde sürekli olarak kaybedilir ve ergenlik döneminde 400000 civarında yumurtaları kalır. 30’lu yaşların sonlarına doğru bu sayı 27000 ler civarındadır. Menopoz başlangıcında yumurtalıklarda bulunan yumurta sayısı sadece 1000 dir.

 

Kadın yaşı dışındaki aşağıdaki nedenlerde yumurta sayı ve kaitesinin azalmasına neden olabilir:

  • Endometriozis (çikolata kisti)
  • Kanser nedeniyle radyoterapi ve kemoterapi tedavisi alanlar
  • Yumurtalıklarla ilgili ameliyat geçirenler
  • Sigara kullanımı
  • Genetik hastalıklar (Frajil X sendromu ve diğer X kromozomu hastalıkları)
  • Otoimmün hastalıklar
  • İdiyopatik (yani hiçbir sebep olmaksızın)

 

Yumurtalık rezervi düşük olan çoğu kadında hiçbir belirti görülmez, bazı kadınlarda adet döngülerinde kısalma veya adet miktarında azalma olabilir. Ancak, çoğu kadında tanı yumurtalık rezerv testleri sonrası konulur. Yumurtalık rezerv testleri içerisinde en sık kullandığımız kanda bakılan AMH testi ve ultrasonografide yumurtaların (foliküllerin) sayılmasıdır.

Düşük yumurtalık rezervi olan kadınlarda tüp bebek tedavisine geçmekte gecikilmemelidir. Tüp bebek tedavisi dışındaki tedavilerle zaman kaybı yaşanmamalıdır.